Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

kochamcycki
4204 fa57

October 22 2012

kochamcycki
3333 9eb1
Reposted bywrajtcrazydunkyDeijito-nieistotneRikaFurudeanybodyshiteredvarethupendokochamspacmyszkaminnie

October 14 2012

kochamcycki
4908 ddf0
Reposted fromanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
4625 6885
Reposted fromanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
4588 0ec5
Reposted fromanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
kochamcycki
5133 f282
Reposted frompoppyseed poppyseed viaanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
I jeszcze chciałam, żeby mnie przytulano, tak do końca świata i jeden dzień dłużej.
— znalezione
kochamcycki
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
6269 21a1
kochamcycki
4624 9a59
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
1662 a857
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
Ucha nad­sta­wiam, słucham jak gra.
Mu­zyka we mnie - w mu­zyce ja. 
— Anna Maria Jopek
kochamcycki
Jeśli kogoś kochasz, powiedz jej .
Nawet jeśli boisz się, że to niewłaściwe.
Nawet jeśli boisz się, że wywoła to problemy.
Nawet jeśli boisz się, że przewróci to Twoje życie do góry nogami, powiedz to, powiedz jak najgłośniej, a potem idź za ciosem,
— Mark Sloan
Reposted fromresort resort viaanybodyshit anybodyshit

October 11 2012

kochamcycki
6713 290e
Reposted fromdo-krwi do-krwi viaanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
I jakoś leci. Szkoda, że na różnych końcach tęczy.
— ♥Bonson
Reposted frommefir mefir viaanybodyshit anybodyshit

September 28 2012

kochamcycki
Zupa jest bezcennym źródłem informacji o ludziach.
Repostujemy to co w danej chwili oddaje nasze uczucia.
— dlatego zupy są takie różnorodne.

September 27 2012

kochamcycki
8836 a68f
Reposted fromanybodyshit anybodyshit
kochamcycki
8884 3bd6
kochamcycki
3604 e9c6 500
dzieci z bullerbyn. 
Reposted frommarieminn marieminn viaanybodyshit anybodyshit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl